Tên shop Khu vực             Địa chỉ            SĐT
Đồ Câu Cá Thể TX Ninh Hòa – Tỉnh Khánh Hòa Cầu Bến Gành, Ninh Xuân,  TX Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa 0906576524
Shop Thái Nguyễn Huyện Diên Khánh – Tỉnh Khánh Hòa Địa Chỉ Chân Cầu Vượt Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa 0963444007
Shop Phong Fishing Huyện Diên Khánh – Tỉnh Khánh Hòa Ql1A, Suối Hiệp, Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa 0906414192
Thạch Đồ Câu TX Ninh Hòa – Tỉnh Khánh Hòa 79 Trần Quý Cáp, Tx Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa 0963650506
Shop T79 TX Ninh Hòa – Tỉnh Khánh Hòa Ngã Ba Tuyến Tránh Ql 26, Ninh Bình, Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa 0344127496
Shop Đồ Câu Út Hà Huyện Diên Khánh – Tỉnh Khánh Hòa Số Nhà 72 Diên Phước,   Diên Khánh  Khánh Hoà, 0949137706
Shop TQ Fishing Huyện Diên Khánh – Tỉnh Khánh Hòa Tỉnh Lộ 2,  Diên Phước,   Diên Khánh,  Khánh Hòa 0935761078

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *