Bài Mồi Câu Cá Trôi Số 8

195.000 

bài mồi câu cá Trôi

Bộ mồi câu cá Trôi số 8 bao gồm: gói cá Trôi + gói Tanh Ốc Hến + sữa Ngô + sữa Non Pro + sữa Trắm Cỏ, Trôi, Chép
Dùng để câu: Cá Trôi
Tỷ lệ bài mồi: 1 gói mồi câu Cá Trôi + 1 gói mồi Tanh Ốc Hến + 2 nắp Sữa Ngô + 1 nắp sữa Trắm Cỏ Trôi Chép + 1 nắp sữa Non Pro
Bài Mồi Câu Cá Trôi Số 8

195.000