Đặc điểm ăn mồi của Cá Diếc

Cá diếc là loài động vật ăn tạp, thức ăn của chúng vô cùng đa dạng từ thực vật cho tới động vật. Thức ăn của chúng gồm có các vi sinh vật, sinh vật phù du, động vật không xương sống, các loại vụn hữu cơ và tảo biển.

Cá diếc là một loài cá nước ngọt, môi trường sống của chúng chủ yếu ở các vùng ao, hồ, sông, các khu ruộng ở vùng đồng bằng cho tới vùng miền núi phía Bắc. Trên thế giới, cá diếc phân bổ rộng rãi toàn bộ khu vực Châu Á cho tới khu vực Châu Âu.

Cá Diếc sinh sản như thế nào?

Cá diếc là loài sinh sản theo hình thức đẻ trứng. Hàng năm, cứ vào khoảng tháng 3 cho đến tháng 8 âm lịch – đây là khoảng thời gian cá diếc diễn ra quá trình sinh sản. Một chú cá diếc bắt đầu kỳ sinh sản đầu tiên là khi chúng đạt 1 tuổi.

Câu cá diếc mùa đông: Vì cá diếc kết thúc kì sinh sản vào cuối tháng 8 âm lịch, phải đến thời điểm cuối năm mới là thời kỳ đánh bắt cá diếc. Cá diếc có thể đánh bắt bằng lưới hoặc câu cá diếc bằng mồi bột.

Bài mồi câu Cá Diếc hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *